Ινστιτούτο Γκουρτζίεφ

Gurdjieff

Γεώργιος Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ 1869 – 1949