Ινστιτούτο Γκουρτζίεφ στην Αθήνα

Το  Ινστιτούτο Γκουρτζίεφ  στην Αθήνα έχει στόχο την Εργασία στον Εαυτό ως δρόμο ανάπτυξης της συνείδησης, με τον τρόπο που τον μετέδωσε πρακτικά ο Γ.Ι.Γκουρτζίεφ στους άμεσους μαθητές του  και συνεχίζεται  μέχρι  σήμερα.

Gurdjieff